Cursos

1- Medicina Vibracional/ ONTOMEDICINA.

Dirigit a Metges. (Inclou curs ARC, com a premissa prèvia).

2-Curs d’ AUTO-RE-CONEIXEMENT (ARC)

(Tallers de base fenomenològica- vivencial- de coneixement introspectiu) per a l’ Expansió de la Consciència, dirigits a descobrir, implementar i exercir el Propi Poder Personal.

Sempre de manera senzilla però eficaç.

Es tracta de treballar amb el que denomino l’ Immaterial Humà, desenvolupant les múltiples capacitats i/o “intel·ligències” (mes enllà de les que utilitzem comunament) que posseïm potencialment com a espècie. Amb aplicacions específiques en diferents àmbits: Sanitari, Educatiu, Empresarial i Social.

Àmbit  Sanitari:

“Coneixer la pròpia humanitat per a re-humanitzar la pràctica clínica”. A més del context general ARC, que serveix per a l’ autogestió del dia a dia, estrés, situacions límit etc, es treballen específicament: l’ Actitud  Assistencial, i Acceptació de i Assistència a la mort.

Dirigit a professionals de la Salut en general: metges, infermers, psicòlegs etc

Àmbit Educatiu:

Educació de l’ Esser que ensenya a Estar. Donat que s’ adreça a “l’Universal Humà” està mes enllà de les creences, les respecta totes, es Integratiu per excel·lència. S’ implementen altres capacitats Cognitives i Perceptives a l’hora que es fomenta la Creativitat, respectant i potenciant les capacitats innates, com ara els valors de la bona convivència, Respecte de l’ altri i Cooperació com a eix fonamental.

Dirigit a professionals de l’ Educació, nens, joves i pares.

Àmbit Empresarial:

Autoconeixement: el desenvolupament de la Consciència Transcendent per a una Ètica d’ Empresari/Empresa/Societat.

a) “La teva  Empresa: El teu Reflex”

b) “Problemes i Solucions -Personals- a l’ empresa”. ( Aquest curs s’ imparteix en cooperació amb la Sra. Carmen Codina).

Dirigit a Empresaris del 3er. mil·lenni amb valor para qüestionar-se a sí mateixos.

Àmbit Social:

Autoconeixement per a l’ Expansió de la Consciència, adreçat a descobrir, implementar i exercir el Propi Poder Personal.

Dirigit a totes les persones -sense excepció- que puguin estar interessades.

3- Introducció a la Dietètica i Nutrició. Alimentación Saludable.

Dirigit a totes les persones interessades

4- Introducció a les Constel·lacions Familiars i Percepció Subtil.

Dirigit a Psicòlegs, Metges i altres Professionals interessats, relacionats amb l’ àmbit de la Salut i l’ Educació en general.

(Aquest curs s’ imparteix en cooperació amb la Sra. Carmen Codina)