Àngels Codina

Angels Codina

Soc ANGELS CODINA FARRÀS. Llicenciada en Medicina i Cirurgia per l’ Universitat de Barcelona.

De sempre he tingut “set de coneixement” i, consegüentment, m’agrada ampliar els meus sabers en tota classe de matèries. Al contrari de la tendència actual a la super especialització, jo considero que el coneixement -globalment- està tot interconnectat, encara que -naturalment- i amb finalitat pedagògica, es subdivideixi en les diverses matèries conegudes. Però axó no ha de representar un obstacle per caure en la situació actual de que “L’arbre no ens deixa veure el bosc” o, dit d’ un altra manera: que el particular ens impedeixi veure el general,amb el que forma una Unitat.

Des de ben aviat a l’ adolescència vaig saber que volia ser metgessa, d’una banda volia alleujar el patiment de les persones i, d’altra, aquest afany de saber -la ment filosòfica que tinc- m’empenyia a qüestionar-me pel sentit de la Vida en general i el de la meva pròpia vida en particular; així es que vaig entrar a la Facultat de Medicina  amb l’idea de tractar d’ esbrinar “l’essència dels processos mentals” , convençuda com estava de l’ importància del procés de pensar en l’esdevenir de les nostres vides en particular i en l’evolució de l’espècie en general.

Seguint aquesta lògica, des de principis dels anys noranta,  vinc realitzant una investigació clínica, personal, de la relació: Cos- Ment- Camp Energètic Humà i, com a resultat de la mateixa, he elaborat el meu propi mètode terapèutic: L’ONTOMEDICINA, que integra coneixements mèdics, psicològics, filosòfics i de la física moderna.

Al llarg d’aquests anys, m’he format en diverses matèries complementaries com ara: Teràpia Floral, Sofrologia Clínica i de l’Esport, Dietètica i Nutrició, Fitoteràpia, Homeopatia, Constel·lacions Familiars i EMDR.

També he impartit/imparteixo formació, tant particular com universitària, en moltes d’aquestes matèries.

He elaborat tècniques de la meva pròpia creació i/o reelaborat altres ja existents però implementant-les, que representen un ajut terapèutic de gran eficàcia: Psy-control, Ki-Breathing, Sessions d’Harmonització Energètica (Ki Field Harmony Experience).

Finalment, he creat el Curs d’Auto-Re-Coneixement (Tallers de base fenomenològica vivencial, de coneixement introspectiu) per a l’Expansió de la Consciència, adreçats a descobrir, implementar i exercir el Propi Poder Personal. Es tracta de treballar amb el que denomino l’Immaterial Humà,desenvolupant les múltiples capacitats i/o “intel·ligències” (més enllà de les que utilitzem quotidianament) i que posseïm potencialment com a espècie. Amb aplicacions específiques en diversos àmbits: Sanitari, Educatiu, Empresarial i Social.

La finalitat última de tot plegat, es aconseguir que la Persona es reconeix-hi com a “Dignitat” i emani l’Harmonia interior aconseguida, més enllà de sí mateixa, en cercles concèntrics: família, entorn social, ciutat,país…fins a abraçar a tota la Humanitat i a tota la Naturalesa en la seva extensió i esplendor.

Fa molts anys, a la presentació d’un llibre de patrimoni natural d’Andorra, vaig elaborar la frase: “El que es coneix s’estima, el que s’estima es respecta”.

Qui es respecta sí mateix, sap respectar els demés i el seu entorn.

Els problemes inter-relacionals els creen sempre -sense excepció- aquells que no estan bé amb si mateixos, la capacitat de transcendir aquest nivell de consciència cap a un de més gran, en la meva opinió, radica en tots i cadascun de nosaltres mateixos, conquerint la Pau Interior. Una persona amb Pau Interna esdevé un Ciutadà Pacífic i, per extensió, col·labora de manera eficaç en la constitució d’una societat millor.

Actualment dirigeixo l’ INSTITUT ONTOMÈDIC DRA. CODINA  a Andorra on s’acompanya la Persona des de l’etapa perinatal  i el part fins al darrer moment, al llarg de tot el procés Vital. Abordant la Salut de manera Integral. Enfocats a l’ Educació i Prevenció, amb la finalitat ja esmentada de descobrir i exercir el Propi Poder Personal: EMPOWERING PEOPLE!