Resum Curricular

 

FORMACIÓ

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. (UB).

Estudis Superiors de Sofrología Caycediana. (Escola catalana de S.C.)

Postgrau en Dietética i Nutrició. (UAB)

Màster en Sofrología Caycediana. (Centre Sofrocay)

Curs d’Homeopatia (institut Boiron). (Col.legi de Oficial de Metges de Barcelona).

Curs de Teràpia Floral. ( Centre Nestinar. BCN)

Curs de Fitoterapia. Joventuts Médiques de Catalunya).

Constel.lacions Familiars. (Amb el seu creador: Bert Hellinger i Carmen Codina).

Clínica EMDR (EMDR Practitioner). (Asociación Española de EMDR/ EMDR Europe).

Formacions avançades EMDR: Assistència Psicològica en catàstrofes; 2- EMDR Integrative Group Treatement protocol; 3-EMDR Advance Strategies for Adolescent & Children; 4- Resources for More Debilitated Clients; 5- 5 hours for Consultation Certificate; 6- Neurobiologia y Estructura cerebral para clínicos EMDR… etc.

Jornadas Internacionales de Mindfulness en Educación. Escuelas despiertas. (UB)

Five Mindfulness Trainings Certificate. (Thich Naht Hanh. Plum Village. Fr.)2014

DOCÈNCIA

Cursos de Teràpia Floral. Centre Nestinar (BCN) y Clínica San Pablo (Granada).

Cursos de Dietètica i Nutrició i d’Auxiliar de Geriatria. Staff-91-BCN per l’ INEM.

Curs de Medicina Vibracional. (Pioners en aquesta denominació i Fundadora amb Dr. S. Rojas: “Escuela de Medicina Vibracional Nestinar”) Centre Nestinar. BCN.

Professora del “Curs de Postgrau de Teràpies Naturals” de E.U.I. Blanquerna. Universitat Ramón Llull. BCN.( Cursos 2000 al 2002).

Curs d’AUTO-RE-CONEIXEMENT, per a l’expansió de la consciència: amb aplicació a diferents àmbits com ara: sanitari, educatiu, empresarial i social. (Espanya i Andorra). La finalitat es descobrir i exercir el Propi Poder Personal (“EMPOWERING PEOPLE”!)

INVESTIGACIÓ

Des de principi dels anys noranta investigació clínica de la relació Cos-Ment-Camp Energètic Humà. La investigació d’aquesta relació, que integra diferents coneixements mèdics, psicològics, filosòfics i de la física moderna, l’ha portat a elaborar el seu propi mètode terapèutic en l’àmbit de la Medicina Vibracional: LA ONTOMEDICINA (Una Cosmovisió medico- clínica per al s. XXI)

Investigadora de la Consciència i el seu suport físic.

ALTRES

Conferenciant i Articulista de Premsa.

Contacte Internacional per Andorra, del Mètode Educatiu Pedagooogia 3000 de Noemí Paymal d’abast mundial (www.pedagooogia3000.com)

Coordinadora científica per Europa de Pedagooogia-3000.

Impulsora i Coordinadora de la Secció Col·legial de Medicina Complementaria del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra.